Poribljavanje Šljunčare

Pozivamo sve članove ŠRD “Ozalj” da ove subote, 21. prosinca prisustvuju poribljavanju jezera Šljunčare.Svi zainteresirani mogu prisustvovati utovaru ribe u Crnoj Mlaki od 8 sati a predviđeno vrijeme dolaska ribe na jezera Šljunčare je iza 10 sati. Za preciznije informacije slobodno se obratite tajniku Ivanu Stupiću na tel. 099/ 542 4858.