Ribolovno druženje

Poštovani ribolovci
obavještavamo vas da će od ovog petka 24.rujna od 7:00h do nedjelje 26.rujna do 12:00h na jezerima Šljunčare broj 6 i 7 biti organizirano šaransko druženje.
U navedenom periodu slobodni ribolov neće biti moguće obavljati.
ŠRD Ozalj

Punktovi za prodaju karata

Dnevne ribolovne karte možete nabaviti u Cafe baru “Kupa”, Polje Ozaljsko  svakim danom u skladu s radnim vremenom objekta.

Godišnje i dnevne ribolovne karate možete nabaviti  u prostorijama  ribičkog doma subotom i nedjeljom od 8 do 12 sati.

Cijene dozvola za 2021. godinu

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19), Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu (NN 139/2020) te odlukama Upravnog odbora Športsko Ribolovnog Društva „Ozalj“:

Visina iznosa naknada za dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza (članarina) u ŠRD Ozalj za 2021. godinu je:

 • seniori (19-65 godina) 700,00 kuna
 • seniorke (19-65 godina) 400,00 kuna
 • seniori (više od 65 godina) 600,00 kuna
 • seniori (više od 70 godina s 30 godina neprekidnog članstva) 400,00 kuna
 • seniorke (više od 65 godina) 300,00 kuna
 • juniori (15-18 godina) 400,00 kuna
 • kadeti (do 15 godina) 100,00 kuna
 • podupirući članovi 100,00 kuna

Visina iznosa naknada za dnevne i višednevne dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza ŠRD Ozalj za vode kojima gospodari ŠRD Ozalj izuzev jezera Šljunčare je:

 • za jedna dan 70 kuna
 • za tri dana 180 kuna
 • za sedam dana 420 kuna

Visina iznosa naknada za dnevne i višednevne dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza ŠRD Ozalj za vode kojima gospodari ŠRD Ozalj (i jezera Šljunčare) je:

 • za jedna dan 100 kuna
 • za tri dana 270 kuna
 • za sedam dana 630 kuna

SVE VRSTE RIBIČKIH DOZVOLA I NAKNADE IZDAJU SE NEDJELJAMA U VREMENU OD 08,00 DO 12,00 SATI U RIBIČKOM DOMU NA ADRESI ULICA AKADEMIKA MILANA HERAKA 2, 47 280 OZALJ.

Nakon 15. veljače biti će organizirani i dodatni termini.

BISTRO!

UPRAVNI ODBOR ŠRD OZALJ

Objava

Poštovani članovi ŠRD Ozalj i ostali ribiči,

Na temelju članka 22. stavka 4. i članka 44. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19) ministrica poljoprivrede je dana 08. Prosinca 2020. Godine donijela PRAVILNIK O RIBIČKIM DOZVOLAMA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU (NN 139/2020).

Ovim Pravilnikom propisuju se: vrste ribičkih dozvola (u daljnjem tekstu: dozvola), Način izdavanja i prodaje dozvola, izgled i sadržaj obrasca dozvole, visina iznosa i način uplate naknade za dozvole, način raspodjele naknade od dozvola te obrazac i dinamika dostave izvješća o uplati naknade za dozvole.

Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku za razdoblje kako slijedi:

 • dnevna i višednevna dozvola koja se izdaje za razdoblje: za jedan dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola), za tri dana (u daljnjem tekstu: trodnevna dozvola), za sedam dana (u daljnjem tekstu: sedmodnevna dozvola),
 • godišnja dozvola koja se izdaje za kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola),
 • godišnja dozvola za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola za HRVI).

Dozvola je neprenosiva i izdaje se na ime vlasnika dozvole.

Visina iznosa naknade za dozvole iznosi:

 •  100,00 kuna za godišnju dozvolu
 •  100,00 kuna za godišnju dozvolu za HRVI
 •  20,00 kuna za dnevnu dozvolu
 •  50,00 kuna za trodnevnu dozvolu
 •  70,00 kuna za sedmodnevnu dozvolu.

Od iznosa naknade za sve tipove ribičkih dozvola, ovlaštenik ribolovnog prava na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske prenosi 40%, na račun Saveza prenosi 40%, a 20% ostaje na računu ovlaštenika ribolovnog prava.

Dozvole prodaje ovlaštenik ribolovnog prava udružen u Hrvatski športsko ribolovni savez – ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO OZALJ

Uvjet za kupnju godišnje dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava je položen ribički ispit za koji je izdano uvjerenje od strane Saveza u skladu s člancima 6. i 7. Pravilnika o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 6/20), članstvo u Savezu odnosno kod ovlaštenika ribolovnog prava kod kojeg kupuje dozvolu ili njegovoj članici (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) ukoliko se radi o višem obliku udruživanja, te plaćene sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno svojim internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje dozvole za sljedeću kalendarsku godinu, koja osim sredstava potrebnih za provođenje Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega te provođenja ribolovnog prava uključuju i iznos članarine u Savezu i kod ovlaštenika ribolovnog prava odnosno njegove članice (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) ukoliko se radi o višem obliku udruživanja.

Kako zbog protuepidemiološkim mjera ŠRD Ozalj nije bio u mogućnosti održati redovnu Skupštinu društva za 2020. godinu Upravni odbor ŠRD Ozalj je na sastanku održanom 18. prosinca 2020. godine donio odluku da će visina financijskih obveza za članove ŠRD Ozalj biti ista kao i protekle dvije godine.

Visina iznosa naknada za dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza (članarina) u ŠRD Ozalj za 2021. godinu je:

 • seniori (19-65 godina) 700,00 kuna
 • seniorke (19-65 godina) 400,00 kuna
 • seniori (više od 65 godina) 600,00 kuna
 • seniori (više od 70 godina s 30 godina neprekidnog članstva) 400,00 kuna
 • seniorke (više od 65 godina) 300,00 kuna
 • juniori (15-18 godina) 400,00 kuna
 • kadeti (do 15 godina) 100,00 kuna
 • podupirući članovi 100,00 kuna

Nadalje, Upravni odbor je na sastanku održanom 18. prosinca 2020. godine donio odluku o visina financijskih obveza za dnevni i višednevni ribolov na vodama kojima gospodari ŠRD Ozalj.

Visina iznosa naknada za dnevne i višednevne dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza ŠRD Ozalj za vode kojima gospodari ŠRD Ozalj izuzev jezera Šljunčare je:

 • za jedna dan 70 kuna
 • za tri dana 180 kuna
 • za sedam dana 420 kuna

Visina iznosa naknada za dnevne i višednevne dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza ŠRD Ozalj za vode kojima gospodari ŠRD Ozalj (i jezera Šljunčare) je:

 • za jedna dan 100 kuna
 • za tri dana 270 kuna
 • za sedam dana 630 kuna

Kako je jedan od preduvjeta za kupnju dozvole plaćanje svih financijskih obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava neće više biti mogućnosti podmirenja financijskih obveza obročno.

ŠRD Ozalj je u prethodnom razdoblju osigurao materijalna i organizacijske preduvjete da se s novim modelom prodaje ribičkih dozvola i članarina, u elektronskom obliku,  krene 17. siječnja 2021. godine.

RIBIČKE DOZVOLE I NAKNADE IZDAJU SE NEDJELJAMA U VREMENU OD 08,00 DO 12,00 SATI U RIBIČKOM DOMU NA ADRESI ULICA AKADEMIKA MILANA HERAKA 2, 47 280 OZALJ.

Nakon 15. veljače biti će organizirani i dodatni termini.

BISTRO!

UPRAVNI ODBOR ŠRD OZALJ

 

 

 

Poribljavanje 2021.

Pozivamo sve članove ŠRD “Ozalj” da ove subote, 5. prosinca prisustvuju poribljavanju jezera Šljunčare.

Svi zainteresirani mogu prisustvovati utovaru ribe u Crnoj Mlaki od 8 sati a predviđeno vrijeme dolaska ribe na jezera Šljunčare je između 10:30 i 11  sati. 

Zamjena uvjerenja

Športsko ribolovni savez Karlovačke županije vršiti će zamjene postojećih uvjerenja o položenom ribičkom ispitu u Ozlju, 20. prosinca 2020.  god (nedjelja) od 8:30 do 12:00 sati u prostoriji Ribičke kućice, Ulica akademika Milana Heraka 2.

Trošak zamjene iznosi 100,00 kn.

Prilikom dolaska na zamjenu , sa sobom obavezno ponijeti:

 • staro uvjerenje o položenom ispitu
 • važeću osobnu iskaznicu
 • podatak o broju OIB-a (ukoliko ga nema na osobnoj)
 • za osobe mlađe od 16 godina potrebna je prisutnost roditelja/skrbnika
 • zaštitnu masku za lice

Zamjena uvjerenja 29.11. 2020

Športsko ribolovni savez Karlovačke županije vršiti će zamjene postojećih uvjerenja o položenom ribičkom ispitu u Ozlju, 29. studenog 2020. od 8:30 do 12:00 sati u prostoriji Ribičke kućice, Ulica akademika Milana Heraka 2.

Trošak zamjene iznosi 100,00 kn.

Prilikom dolaska na zamjenu , sa sobom obavezno ponijeti:

 • staro uvjerenje o položenom ispitu
 • važeću osobnu iskaznicu
 • podatak o broju OIB-a (ukoliko ga nema na osobnoj)
 • za osobe mlađe od 16 godina potrebna je prisutnost roditelja/skrbnika
 • zaštitnu masku za lice