2024

Cijene dozvola za 2024. godinu

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19), Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu (NN 139/2020) te odlukama Skupštine Športsko Ribolovnog Društva „Ozalj“:

Visina iznosa naknada za godišnje dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza (članarina) u ŠRD Ozalj za 2024. godinu je:

seniori (19 – 65 godina) – 120 EUR – 904,14 kn
seniorke (19 – 65 godina) – 60 EUR – 452,07 kn
seniori (više od 65 godina) – 100 EUR – 753,45 kn
seniori (više od 70 godina s 30 godina neprekidnog članstva) – 60 EUR – 452,07 kn
seniorke (više od 65 godina) – 40 EUR – 301,38 kn
juniori (15-18 godina) – 60 EUR – 452,07 kn
kadeti (do 15 godina) – 15 EUR – 113,02 kn
podupirući članovi – 20 EUR – 150,69 kn

Uz kupnju GODIŠNJE DOZVOLE svaki član je obavezan odraditi 8h radne akcije.

Visina iznosa naknada za dnevne i višednevne dozvole te visina iznosa sredstava za financiranje obveza ŠRD Ozalj za SVE VODE kojima gospodari ŠRD Ozalj za 2024. godinu je:
za jedan dan – 15 EUR – 113,02 kn
za tri dana – 40 EUR – 301,38 kn
za sedam dana – 90 EUR – 678,11 kn

Punktovi za prodaju karata

Prodaja GODIŠNJIH karata za 2024. godinu:
RIBIČKI DOM, M. Heraka 2, Ozalj
od 6.1.2024. do 1.6.2024. godine SVAKE SUBOTE I NEDJELJE od 9 – 13h
od 1.6.2024. do 31.12.2024. godine SUBOTA od 9 – 13h

Prodaja DNEVNIH, TRODNEVNIH i TJEDNIH karata:
Caffe bar “KUPA”, Polje Ozaljsko – svakodnevno
Caffe bar “KOD MOSTA”, Gornje Pokupje 30 – svakodnevno
Caffe bar “TROPIC”, Kurilovac 12/A – svakodnevno
Restoran “Doris”, Bubnjarački Brod 4, Žakanje – svakodnevno

BISTRO!

UO ŠRD OZALJ