Posebne mjere gospodarenja za 2018. god

 • Dozvoljen dnevni ulov 2 kom plemenite ribe (šaran, amur,  štuka, smuđ, …) ili 1 kom plemenite ribe + 3 kom bijele ribe ili 2 kg sitne ribe ili 6 kom bijele ribe; UKUPNO po članu 37 kg GODIŠNJE – prema gospodarskoj osnovi
 • Zabranjeno odnošenje bijele ribe sa jezera osim babuške do 3 kom u mjeri 20 cm
 • Obavezno puštati – na tekućicama šarana iznad 6 kg a na jezerima Šljunčare šarane i amure iznad 6 kg kao i KOI šarane bez obzira na veličinu
 • Nakon ulovljene dozvoljene količine ribe, ribič je dužan prekinuti ribolov ili će se smatrati da je u krivolovu
 • Obavezno čuvanje ribe u mreži čuvarici (metalne isključene)
 • Zabranjena upotreba svih plovila, raznošenje udica i hrane u vodu te sječa drveća uz vodu na jezerima Šljunčare
 • Zabranjuje se ribolov s puta između jezera br. 1 i 3, kao i s poluotoka na jezeru br. 1 (označeno tablama)
 • Zabranjen ribolov sa svih mostova (zakon o sigurnosti u prometu)
 • Zabranjen ribolov na potoku Kamenica
 • Zabranjen ribolov na rukavcu stare Dobre
 • Zabranjen noćni ribolov na jezerima Šljunčare do 1.5.2017.
 • Ribolovni dan traje 24 sata od početka ribolova
 • Zabranjen ribolov na jezeru br. 3(osim blinkanja) – natjecateljsko jezero (režim na tabli)
 • Jezero br.7 – ULOVI I PUSTI (režim na tabli)
 • U 4. i 5. mjesecu dozvoljen ribolov samo šarana golaća
 • 3., 4., i 5. mjesec na jezerima Šljunčare dozvoljeno uzeti do 6 kom plemenite ribe mjesečno
 • Na zahtjev ribočuvara ribič je dužan dati na uvid: ribolovnu dozvolu, knjižicu popisa ulova, ulovljenu ribu,pribor kojim obavlja ribolov, mamce te dozvoliti pregled automobila (vozila), a ako je u čamcu doći do obale