Režim ribolova

  • Ribolov na vodama kojima gospodari ŠRD „Ozalj“ vrši se u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu uz dodatna ograničenja:

Režim ribolova na graničnoj vodi sa R. Slovenijom

  • zabranjen ribolov živom ili mrtvom ribom kao mamcem
  • dozvoljen ribolov na 2 pribora sa 1 udicom
  • dozvoljen dnevni ulov do 5 kg bijele ribe

Dužnost svakog ribolovca je održavati red i čistoću na ribolovnom mjestu te poštivanje svih propisa i zabrana kao i prijava prekršitelja ribočuvaru. Pasivan odnos prema prekršiteljima također podliježe sankcijama.

Za zaštitu ribljeg fonda, kvalitetu voda i čistoću okoliša odgovorni su svi ribolovci.

Svaki ribolovac, dužan je u što kraćem roku prijaviti ribočuvaru, ukoliko primijeti , bilo kakvo zagađenje naših voda.

Sve ostale odredbe i ograničenja propisana su Zakonom o slatkovodnom ribarstvu kao i aktima društva.

Za kršenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu, posebnih ovdje navedenih ograničenja  te ostalih akata društva članovi će biti sankcionirani prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti ŠRD „Ozalj“ i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

Za dodatne informacije, prijedloge, savjete ili moguće nesporazume, a koje ne možete drugačije riješiti, možete se obratiti pismenim putem upravnom odboru