Bolen

Bolen  pripada šaranskom rodu. Po načinu ishrane, svrstan je u ribe grabljivice, koja dok je mlađa živi u jatima.

Kao i sve grabljivice vretenastog je oblika sa izrazito visokim leđima i duboko usječenom  repnom  perajom. Glava mu je relativno mala u odnosu na tijelo  sa duboko usječenim  ustima kojima guta manju ribu. U ustima nema zuba u vilicama, već su mu zubi u ždrijelu.