Podust

PODUST (Chondrostoma masus) u Ozlju poznat još kao i tintaš. Riba je koja živi u jatima, uglavnom u regiji mladice, a nalazi se u prijelaznim vodama. Podust je glavna hrana mladici, pa u njegovom brojnom stanju znatno ovisi i brojno stanje mladice. Ima indikacija da je smanjeno brojno stanje mladice vezano za masovan izlov podusta posljednjih godina.

Uobičajena veličina podusta je 25 do 50cm, a težak i do kilogram i pol. Leđa ribe su tamno zelena, bokovi i trbuh srebrnastobijeli, ima crvenkaste peraje, dok su one na hrptu sive. Podust ima izduženo i vitko tijelo, sa pravilnim redovima ljuski.
Usne su mu rožante i oštre jer njima struže biljnu hranu i alge s kamenja na dnu rijeke. Unutrašnja prevlaka trbušne stijenke presvučena mu je crnom opnom pa ga zato i zovu tintaš.

Podust je vrlo osjetljiv na zagađene vode, pa se vrlo brzo povlači u slučaju istih. Jata podusta imaju svoja migraciona kretanja zbog mrijesta ili bolje prehrane. Ta kretanja mogu biti uzvodno i nizvodno, pa čak i iz rijeke u rijeku. Za niskih vodostaja i ljeti drži se uz vodenu struju, a kada se vode zamute i podignu, prilazi k obali u pliće zaljeve i pješčane limane te se kreće uz poloje i plića napajalište.

Podust dosta brzo raste, naročito u prve tri godine. Nakon šest godina podust je dug oko 50 cm i težak više od kilograma. Sa tri godine je zreo za rasplod. Mrijesti se od ožujka do svibnja, već prema temperaturama vode i vremenskim uvjetima. Putuje u jatima na prikladna šljunkovita i plića mjesta.

Kod nas podust živi u vodama Dunavskog sliva, međutim, njegovo se područje u Europi proteže od sjevernog dijela Francuske i Nizozemske kroz srednji dio Njemačke do srednjeg dijela bivšeg SSSR-a, te do obale Kaspijskog i Crnog mora. U sjevernoj Španjolskoj i južnoj Francuskoj živi i jugozapadni europski podust (Chondrostoma polylepis), a u području sjeverne Italije podust (Chondrostoma soeta) koji može narasti do 45 cm u dužinu.

U Ozlju ga možete loviti u rijeci Kupi!