Ribočuvari

Radi zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone ovlaštenici ribolovnog prava obvezni su organizirati ribočuvarsku službu. Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari, a imenuje ih ovlaštenik ribolovnog prava. Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje ministar.

Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, ovlasti i identitet.

Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit. Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar. Provjeru znanja prema programu za polaganje ribočuvarskog ispita provodi ispitno povjerenstvo koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

Popis ribočuvara ŠRD “Ozalj”

  • Vlatko Pečaver 095/815 6001
  • Ivan Stupić 099/542 4858
  • Vlatko Tuček 099/506 3618
  • Ivica Škrak 098/903 8676
  • Igor Katić 099/601 6000
  • Mateo Stepić 091/541 1966
  • Marko Šegavić 098/998 6321