Smuđ

SMUĐ (stizostedion lucioperca) je najveći europski član roda grgeča, u područjima bogatim hranom može narasti i do 13kg. Mnogi ga ribiči pogrešno smatraju križancem između štuke i grgeča, vjerovatno zbog kombinacije dugog, tankog profila sličnog štuki i leđne peraje slične grgečevoj.

Smuđa možete prepoznati kao ribu s bijelim trbuhom, zlatnim tijelom, smeđozelenim leđima, velikim staklenastim očima, te ima dvodjelne leđne peraje. Smuđ živi i do 20 godina.

Živi u nizniskim, toplim vodama u području dubljeg, šljunkovitog dna koje sadrže najmanje 3,5ml kisika u litri vode. Zadržava se u struji vode uz obalu. Mrijesti se u travnju, kada se vode zagrije iznad 15 celzijevih stupnjeva. Ženka odlaže jaja u gnijezdu među korijenjem na koje se lijepe jaja. Položena jaja u gnijezdu čuva mužjak. Hrani se sitnijom ribom, a lovi se živim uklijama, njihovim repovima ili varalicama koje ih oponašaju.

Kada ga prvi put vidite, najupadljivije su velike, hladne, staklenaste oči. Takve su da bi mogao loviti u mraku, pa je logično da je najbolje vrijeme za lov smuđa noć ili kada se nadviju gusti oblaci. Lov na smuđa je najbolje izbjegavati za vruće sunčane dane, kada se on skriva u najmračnijim i najzaštićenijim djelovima vode.

Smuđ ima mala usta, stoga veliki mamci ne dolaze u obzir (ne veće od 10mm). Smuđ je vrlo oprezna riba, te čim osjeti otpor i može odbaciti mamac u kojem je udica, pa se isplati promatrati štapove i povući čim se osjeti ugriz.

Živi u rijekama Amerike i jezerima cijele srednje i istočne Europe, te u Aziji. Ima ga i u finskim jezerime do 64° sjeverne širine te u azijskim rijekama sliva Crnog, Kaspijskog, Azovskog i Aralskog mora. U nas živi u Dunavskom slivu i u jezerima Panonske nizine.

Na području Ozlja možete ga pronaći u rijeci Kupi i na jezerima Šljunčare. Š.R.D.”Ozalj” također poribljava vode sa smuđem.