Poribljavanje šljunčare

ŠRD “Ozalj” poziva sve ribolovce da ovog petka, 14. prosinca prisustvuju poribljavanju jezera Šljunčare.
Svi zainteresirani mogu prisustvovati utovaru ribe u Crnoj Mlaki od 8 sati a predviđeno vrijeme dolaska ribe na jezera Šljunčare je iza 10 sati.
Ovim poribljavanjem u jezera Šljunčare planiramo  baciti 5000 kg ribe.